Santoku

Santoku

Santoku

Santoku

Santoku

Santoku

Santoku

Santoku

Santoku

Santoku

Santoku

  • Length - 32"
  • Width - 8.75"
  • Wheelbase - 21.95"-To-22.48"